Spa w Prezencie Zacznij od tego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA GOLDEN SPA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA GOLDEN SPA

 • Bon jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia i posiada unikalny numer.
 • Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.
 • Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie
  wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego
  lub w jego obecności.
 • Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym
  płatność za usługi świadczone w Golden Spa.
 • Zakupu bonu prezentowego można dokonać na miejscu w Golden Spa lub
  drogą elektroniczną za pośrednictwem maila spa@goldenspa.pl lub w e-
  sklepie www.goldenspa.pl
 • Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu
  podanej kwoty na rachunku bankowym Golden Spa, którego właścicielem jest
  „Blissmeup” Sp. z o.o. Do kwoty vouchera zostanie doliczona kwota wysyłki
  kurierskiej wg cennika, który widoczny jest przy zakupie w e-sklepie
  www.goldenspa.pl
  Bon prezentowy wystawiony jest na konkretną kwotę, która może być
  zrealizowana na dowolny zabieg znajdujący się w aktualnej ofercie Golden Spa.
 • Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować
  informacji umieszczonych na bonie.
 • Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem
  zarezerwować wizytę w Golden Spa
 • W uzasadnionych przypadkach Golden Spa może przedłużyć ważność
  wystawionego bonu/vouchera jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu
  posiadacza bonu min. 7 dni przed upływem jego terminu ważności. W tym celu
  prosimy o kontakt na maila: spa@goldenspa.pl
 • W innych przypadkach po upływie terminu ważności, wykupiony bon
  prezentowy uznaje się za nieważny.
 • W przypadku odwołania, anulowania lub nie stawienia się na wizytę
  rozliczaną bonem/voucherem usługę uważa się za zrealizowaną za
  wyjątkiem zmian potwierdzonych minimum 24 h przed umówioną
  wizytą. Zmian w rezerwacjach dokonuje się telefonicznie lub mailowo.
 • Każda wizyta jest potwierdzana przez automatyczny SMS na dwa dni przed
  wizytą. Dodatkowo na dzień przed planowaną wizytą pracownik recepcji
  kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 • Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go bezwzględnie okazać przed
  przystąpieniem do korzystania z usług.
 • Bon jest bezzwrotny. Bony nie są wymieniane na gotówkę ani na kosmetyki.
 • Jeśli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie
  zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej usługi.
 • Jeśli wartość zabiegu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba
  korzystająca z tej formy płatności dopłaca różnicę.
 • Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt. Po upływie
  terminu ważności Vouchera, niewykorzystana wartość Vouchera przepada.
 • Pracownik Golden Spa jest uprawniony do sprawdzenia ważności
  bonu/vouchera.
 • Golden Spa zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień
  Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.goldenspa.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Golden Spa lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Zasady rezerwacji terminów w Golden Spa:

 • W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.goldenspa.pl
 • Celem potwierdzenia terminu nowi Klienci proszeni są o uiszczenie przedpłaty przed pierwszą wizytą w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji w wysokości 50% należności na konto:
  „BLISSMEUP” SP. Z O.O.
  UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 41/3 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  NIP: 9372750788
  BNP Paribas 19 1600 1198 1733 3007 9000 0001
 • Nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana. 
 • Klient, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 5 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. Jeśli spóźnienie klienta nie przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Golden Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i anulowania rezerwacji na zasadach zgodnych z regulaminem.
 • W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą maila na 24 h przed planowanym terminem.
 • Kwota przedpłaty jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na wizycie i braku jej telefonicznego lub mailowego odwołania na 24 h przed wizytą.
 • W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy) zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty. 
 • Każda zmiana terminu wizyty jest odnotowywana w systemie Golden Spa.
 • Każda wizyta jest potwierdzana przez automatyczny SMS na dwa dni przed wizytą. Dodatkowo na dzień przed planowaną wizytą pracownik recepcji kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 • Klient podczas umawiania się na wizytę jest zobowiązany udostępnić pracownikowi/recepcji Golden Spa swoje aktualne dane kontaktowe.
 • Pracownicy/recepjonistki zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych kontaktowych w celu potwierdzenia, przesunięcia lub anulowania wizyty poprzez kontakt telefoniczny, sms lub kontakt mailowy.
 • Niepotwierdzone wizyty przez Klienta są traktowane jako rezygnacja z zaplanowanej wizyty.
 • Każdy Klient, który z uzasadnionej przyczyny nie może pojawić się na wizycie jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcjonistkę Golden Spa.
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty