Spa w Prezencie Last Minute

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA GOLDEN SPA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA GOLDEN SPA


● Bon jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia i posiada unikalny numer.
● Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.
● Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie
wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego
lub w jego obecności.
● Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym
płatność za usługi świadczone w Golden Spa.
● Zakupu bonu prezentowego można dokonać na miejscu w Golden Spa lub
drogą elektroniczną za pośrednictwem maila spa@goldenspa.pl lub w e-
sklepie www.goldenspa.pl
● Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu
podanej kwoty na rachunku bankowym Golden Spa, którego właścicielem jest
„Blissmeup” Sp. z o.o. Do kwoty vouchera zostanie doliczona kwota wysyłki
kurierskiej wg cennika, który widoczny jest przy zakupie w e-sklepie
www.goldenspa.pl
Bon prezentowy wystawiony jest na konkretną kwotę, która może być
zrealizowana na dowolny zabieg znajdujący się w aktualnej ofercie Golden Spa.
● Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować
informacji umieszczonych na bonie.
● Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem
zarezerwować wizytę w Golden Spa
● W uzasadnionych przypadkach Golden Spa może przedłużyć ważność
wystawionego bonu/vouchera jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu
posiadacza bonu min. 7 dni przed upływem jego terminu ważności. W tym celu
prosimy o kontakt na maila: spa@goldenspa.pl
● W innych przypadkach po upływie terminu ważności, wykupiony bon
prezentowy uznaje się za nieważny.
● W przypadku odwołania, anulowania lub nie stawienia się na wizytę
rozliczaną bonem/voucherem usługę uważa się za zrealizowaną za
wyjątkiem zmian potwierdzonych minimum dzień przed umówioną
wizytą. Zmian w rezerwacjach dokonuje się telefonicznie lub mailowo.
● Każda wizyta jest potwierdzana przez automatyczny SMS na dwa dni przed
wizytą. Dodatkowo na dzień przed planowaną wizytą pracownik recepcji
kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.
● Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go okazać przed
przystąpieniem do korzystania z usług.
● Bon jest bezzwrotny. Bony nie są wymieniane na gotówkę ani na kosmetyki.
● Jeśli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie
zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej usługi.
● Jeśli wartość zabiegu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba
korzystająca z tej formy płatności dopłaca różnicę.
● Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt. Po upływie
terminu ważności Vouchera, niewykorzystana wartość Vouchera przepada.
● Pracownik Golden Spa jest uprawniony do sprawdzenia ważności
bonu/vouchera.
● Golden Spa zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień
Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że

wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie
trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą
każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.goldenspa.pl
● W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają
postanowieniom zawartym w Regulaminie Golden Spa lub zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Zasady rezerwacji terminów w Golden Spa:


W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.goldenspa.pl
Nowi Klienci proszeni są o uiszczenie przedpłaty przed pierwszą wizytą w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji w wysokości 50% należności na konto:
„BLISSMEUP” SP. Z O.O.
UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 41/3 43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP: 9372750788
BNP Paribas 19 1600 1198 1733 3007 9000 0001
celem potwierdzenia terminu. Nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana. Kwota przedpłaty jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na wizycie i braku jej telefonicznego lub mailowego odwołania na dzień przed wizytą.
Klient, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 5 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. Jeśli spóźnienie klienta nie przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Golden Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą maila na dzień przed planowanym terminem.
W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.
W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż określony w niniejszym regulaminie lub niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Przedpłata jest bezzwrotna jeśli zespół rejestracji nie zostanie poinformowany o zmianie wizyty. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty przedpłaty do dnia przed planowaną wizytą. Po upływie tego czasu przedpłata nie zostaje zwracana – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego Klienta.
Każda wizyta jest potwierdzana przez automatyczny SMS na dwa dni przed wizytą. Dodatkowo na dzień przed planowaną wizytą pracownik recepcji kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.

 Umawianie wizyt

Klient podczas umawiania się na wizytę jest zobowiązany udostępnić pracownikowi/recepcji Golden Spa swoje aktualne dane kontaktowe.
Pracownicy/recepjonistki zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych kontaktowych w celu potwierdzenia, przesunięcia lub anulowania wizyty poprzez kontakt telefoniczny, sms lub kontakt mailowy.
W interesie Klienta jest powiadomienie Golden Spa o rezygnacji z umówionej wizyty, w przypadku braku odwołania wizyty lub odwołanej tego samego dnia, zastrzegamy sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 50 % wartości zabiegu przy umawianiu kolejnej wizyty na numer konta wskazany przez recepcję. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Każda wizyta jest potwierdzana przez automatyczny SMS na dwa dni przed wizytą. Dodatkowo na dzień przed planowaną wizytą pracownik recepcji kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.
Niepotwierdzone wizyty przez Klienta są traktowane jako rezygnacja z zaplanowanej wizyty.
Każda zmiana terminu wizyty jest odnotowywana w systemie Golden Spa.
Każdy Klient, który z uzasadnionej przyczyny nie może pojawić się na wizycie jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcjonistkę Golden Spa.
W przypadku dwukrotnego przełożenia wizyty zastrzegamy sobie prawo do przedpłaty w wysokości 50 % wartości zabiegu na poczet nowego terminu.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pusty