Spa w Prezencie Zacznij od tego

Pressoterapia – wykonywana w ramach jednej wizyty z zabiegiem na twarz jest o połowę tańsza. Promocja do 1.09.2021

Tego lata udostępniamy zabieg modelujący Pressoterapię taniej o 50% jako dodatek do zabiegu na twarz…

Pressoterapia

 • to zabieg z użyciem aparatury dla kobiet i mężczyzn,
 • zapewnia doskonałe wyniki w walce z cellulitem i obrzękami,
 • poprawia krążenie krwi i metabolizm, zmniejsza zastoje limfatyczne,
 • zasila w tlen zwiększając szybkość usuwania z organizmu produktów przemiany materii (wspiera w odchudzaniu) 

Wykorzystywana metoda – Pressoterapia polega na użyciu specjalnych rękawów pompujących powietrze i uciskających w odpowiedniej sekwencji nogi i brzuch. W Golden Spa Pressoterapia dostępna jest także w wersji rozszerzonej z ampułkami i bandażami Arosha 250 zł/2.5h. Promocja dotyczy klasycznej Pressoterapii.

ZASADY SĄ PROSTE:

Umów się na zabieg na twarz
» promocja jest wyłącznie dla zabiegów na twarz
 
Dodaj dodatek do zabiegu
» Pressoterapię na nogi i brzuch (opłacając online przez stronę lub w przed wizytą w gabinecie)
 
Skorzystaj z Promocji
» zabieg Pressoterapii wykonywany w trakcie zabiegu na twarz, w ramach jednej wizyty, jest w promocyjnej cenie – 50%, czyli kosztuje 50 zł (regularna cena  100zł), trwa 30 min.
 
Uwaga: Zapoznaj się z przeciwskazaniami lub zapytaj specjalistę Golden Spa. 
 
Kontakt z nami:
osobisty gen.Maczka 41/3 Bielsko-Biała
mailowy spa@goldenspa.pl
telefoniczny  33 810 54 87
 
 

REGULAMIN PROMOCJI

I  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich odbywa się Promocja.
 2. Organizatorem Promocji  jest Golden Spa Aleksandra Sikorska ul. Gen.Maczka 41/3 w Bielsku-Białej zwany dalej Organizatorem Promocji.
 3. Promocja jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Golden Spa w Bielsku-Białej.
 4. Czas trwania promocji 9.07.2021 – 1.09.2021
 5. Promocja prowadzona jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

III DANE OSOBOWE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest GOLDEN SPA ALEKSANDRA SIKORSKA z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 937-25-67-825:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi promocji, kontaktu i sprawozdawczych na co uczestnik wyraża zgodę.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania Promocji.

IV Promocja

 1. Każdy uczestnik może skorzystać z promocji,
 2. Uczestnik w trakcie wizyty w Golden Spa i zabiegu na twarz może skorzystać z zabiegu na nogi i brzuch – Pressoterapii w promocyjnej cenie (-50% od regularnej ceny)
 3. Promocja nie dotyczy Pressoterapii w opcji terapii łączonej z bandażami Arosha i ampułkami,
 4. Uczestnik zapłaci 50 zł za 30 min zabiegu Pressoterapii zamiast 100 zł,
 5. Golden Spa zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Promocji jeżeli uczestnik nie potwierdza, jego stan zdrowia pozwala na wykonanie zabiegu
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z zabiegiem  i jego przeciwskazaniami

V PODSUMOWANIE

 1. Jedna osoba może kilka razy skorzystać z promocji,
 2. Uczestnik  może nie skorzystać z Promocji, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna promocja
 3. Organizator  nie przewiduje możliwości wymiany 10% Rabatu na jego równowartość pieniężną.

VI REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji należy kierować pod adres e-mail: spa@goldenspa.pl

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

4.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Wszelkie roszczenia z tytułu Promocji zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty